29 mei WRR-presentatie Migratiediversiteit

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Migratie Museum

Voormalig theater Concordia aan het Hoge Zand 42, Den Haag
 

Graag nodigen wij u uit voor de presentatie van onze verkenningen De nieuwe verscheidenheid: Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland en De wereld in een stad: migratiediversiteit en stedelijk beleid in Europa op 29 mei a.s.

De eerstgenoemde verkenning laat zien hoe divers Nederland is geworden en wat daarvan de gevolgen zijn voor de sociale cohesie en de economische groei. De wereld in een stad schetst een beeld van Europese steden in hun omgang met diversiteit. Beide  studies zijn uitgevoerd in het kader van het WRR-project over migratiediversiteit. Op een later moment presenteert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), mede op basis van de inzichten uit beide verkenningen een rapport met beleidsaanbevelingen.

Programma

14:30 Ontvangst,  Migratie Museum (Concordia, Hoge Zand 42 te Den Haag)
15:00 Welkom en introductie door Corien Prins (voorzitter WRR)
15:05 Presentatie verkenningen door Godfried Engbersen (WRR-raadslid)
15:20 Aanbieding en eerste  reactie van Jantine Kriens (algemeen directeur VNG)
15:30 Paneldiscussie met onder andere Ahmed  Marcouch (burgemeester Arnhem) en Marco Pastors (directeur Nationaal Programma Rotterdam Zuid) en enkele wetenschappers onder leiding van  Mark Bovens (WRR-raadslid)
15:30 Ronde 1: De toenemende diversiteit naar herkomst in kaart gebracht
16:00 Ronde 2: Wat zijn de gevolgen voor sociale cohesie en economische groei?
16:30 Ronde 3: Wat valt er te leren van Europese steden in de omgang met diversiteit?
17:00 Afsluiting en receptie

U kunt zich tot uiterlijk 22 mei a.s. aanmelden via registratie@wrr.nl. U ontvangt na registratie zo spoedig mogelijk het definitieve programma.