26 januari Eerste Participatielezing door Mark Bovens

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
Utrecht

Ottone, Kromme Nieuwegracht 62, Utrecht

WRR-raadslid Mark Bovens houdt op vrijdagmiddag 26 januari vanaf 15.00 uur in Utrecht de eerste Participatielezing. Hij gaat in op de vraag hoe we rekening kunnen houden met de beperkingen van het denkvermogen en doenvermogen van burgers. Wat betekent het WRR-rapport Weten is nog geen doen voor het sociaal domein?

Participatielezing 2018

De eerste Participatielezing vindt plaats op 26 januari in Utrecht. De organisatie is in handen van Movisie, het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht en het Platform voor Sociale Vraagstukken. Marcel Ham, hoofdredacteur van Sociale Vraagstukken is dagvoorzitter. Saskia Keuzenkamp, directeur Kennis en Innovatie van Movisie verzorgt de inleiding. Deskundigen en studenten van de USBO denken meeĀ  of reageren op het verhaal van Mark Bovens. De lezing vindt plaats in het kader van het 10-jarig bestaan van Movisie.