07 december Willem Witteveenlezing door Kim Putters (SCP)

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Tilburg

DZ 1, Dantegebouw, Tilburg University

Op 7 december spreekt Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de Willem Witteveenlezing uit aan de Universiteit Tilburg.

Ernst Hirsch-Ballin, raadslid WRR, verzorgt een inleiding.

Middenklasse

Er is veel onderzoek dat erop wijst dat een vitale democratische rechtsstaat berust op een brede middenklasse van mensen. De sociale en politieke gevolgen van verschillen tussen groepen van de bevolking kunnen  enorm zijn. Het kan hier gaan om verschillen qua inkomen en vermogen, opleiding, kansen op de arbeidsmarkt enzovoort. Verschillen hebben een impact op bijvoorbeeld het meer of minder gebruik te kunnen maken van gezondheidszorg of (goed) onderwijs, of op de mogelijkheid om toegang tot het recht en de rechtspraak te krijgen. En als de sociale gelijkheid onder druk staat, staat de rechtsstaat uiteindelijk ook onder druk. Waar liggen hier de grootste hindernissen, en vooral: wat kan en moet hier aan gedaan worden?

Organisatie en aanmelden Willem Witteveenlezing 2017.