23 november WRR-Lecture 2017: Open Society: Its Old Enemies and its New Friends

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Theater Diligentia, Den Haag

Lange Voorhout 5, Den Haag

Op donderdag 23 november aanstaande vindt de jaarlijkse WRR-Lecture plaats in Theater Diligentia in Den Haag. De keynote speaker dit jaar is Michael Ignatieff, rector magnificus en voorzitter van de Centrale Europese Universiteit (CEU) in Boedapest.

Banner Lecture 2017

Open Society: Its Old Enemies and its New Friends

Een open samenleving kan alleen maar bestaan in een levendige democratie die het debat en de mogelijkheid tot kritiek garandeert. Vrije media, een vrij toegankelijke publieke sfeer, academische vrijheid en de rechtstaat zijn daarvan cruciale pijlers. Maar open samenlevingen zijn in wezen ook ongecontroleerde samenlevingen. Zeker in de huidige sterk gedigitaliseerde wereld lijkt dit essentiële  kenmerk van open samenlevingen de onzekerheid te vergroten. De emotionele en manipulatieve potentie van digitale communicatie biedt nieuwe vijanden van de open samenleving een platform, terwijl ze bij anderen onbehagen en zelfs angst voedt. En juist de klassieke waarborgen – vrije media, vrije toegankelijke publiek sfeer en rechtstaat – lijken in open samenlevingen te worden overweldigd door de nieuwe nauwelijks te controleren krachten. Ondertussen krijgen ook de oude vijanden van de open samenleving in sommige delen van Europa opnieuw de ruimte en worden grenzen van de rechtstaat overschreden.

Nieuwe vrienden

Welke nieuwe instrumenten en fora kunnen we ontwikkelen om kritiek te laten bloeien en de uitwisseling van meningen te garanderen? Als conflict een essentieel onderdeel vormt van de open samenleving, hoe onderscheiden wij constructieve conflicten van destructieve – als dat onderscheid al te maken valt? Moeten en kunnen we de waarden van de open samenleving met andere woorden omschrijven? Welke rol hebben de media, wetenschap, publieke fora en andere instellingen hierbij en hoe moeten zij zich aanpassen? In hoeverre en op welke wijze dient de overheid in de zoektocht naar nieuwe vrienden faciliterend en garanderend te zijn?

Discussie

Na de lezing van Michael Ignatieff vindt een discussie plaats over de rol van de wetenschap en technologie, media, politiek en bestuur in antwoord op de bovenstaande vragen. Aan deze discussie nemen deel prof. dr. V. Subramaniam, rector magnificus van de Vrije Universiteit te Amsterdam, Marcia Luyten, publicist en journalist en Lilian Gonçalves - Ho Kang You, jurist en mensenrechtenactivist. Voorafgaand aan de discussie draagt Haroon Sheikh een column voor over het thema van de Lecture.

Michael Ignatieff

Ignatieff is schrijver, historicus en televisiemaker. Hij was voordat hij naar Boedapest kwam onder meer parlementslid voor de Liberal Party in zijn geboorteland Canada en directeur van The Carr Center for Human Rights Policy aan Harvard University. In Europa was hij eerder verbonden aan Cambridge University en jarenlang de presentator van BBC’s Late Show. In zijn onderzoek richt Ignatieff zich op kwesties als nationalisme, etnisch bewustzijn en mensenrechten en hun rol in internationale conflicten. Hij maakte daarover ook de aangrijpende documentaires Blood and Belonging (over nationalisme) en Future War (over de toekomst van de oorlog). Deze achtergrond plaatst hem in een unieke positie om te kijken naar Europa en de uitdagingen waar zij voor staat. 

Jaarlijkse lezing

De Lecture is een jaarlijks initiatief van de WRR, waarin internationaal gerenommeerde wetenschappers uitgenodigd zijn om hun standpunten over een actueel onderwerp te presenteren op het vlak van wetenschap en beleid.