12 september Veiligheid in een Wereld van Verbindingen

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
7AM, Buitenhof 47 te Den Haag

Op 10 mei 2017 presenteerde de WRR een rapport over de toekomst van het veiligheidsbeleid. Een belangrijk onderwerp daarin is de verhouding tussen interne en externe veiligheid. Wat betekent de verstrengeling tussen interne en externe veiligheid voor de manier waarop wij ‘veiligheidsbeleid’ moeten bedrijven?  Hoe veiligheid te borgen in een wereld van verbindingen?

Inrichting veiligheidsbeleid

Op deze bijeenkomst zullen enkele sprekers en een professioneel betrokken publiek in gesprek gaan over de vraag hoe het veiligheidsbeleid in Nederland hier institutioneel voor is ingericht. Vragen die aan de orde komen zijn onder andere:

1.Hoe is een verdere versterking van de strategievorming en intensivering in samenwerking tussen kennisinstituten en beleid te bereiken?
2.Waar kan het veiligheidsbeleid de  aandacht voor national security, de flow securityen de  human security versterken?
3.Welke betekenis kunnen een veiligheidsraad en een planbureau voor de veiligheid hebben?

Sprekers

Ernst Hirsch Ballin (raadslid WRR), Wim Bargerbos  (Hoofdirecteur Beleid Ministerie van Defensie), Arjen Boin (hoogleraar publieke instituties en governance en expert op gebied crisismanagement en veiligheid Leiden University), André Haspels (DG Politieke Zaken Ministerie van Buitenlandse zaken en Dick Schoof (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) zullen met elkaar en de aanwezigen in gesprek gaan over de voorgelegde vragen. Opening van de bijeenkomst vindt plaats door Corien Prins, voorzitter WRR. Het gesprek zal worden geleid door Frans Brom, directeur WRR.

Deze bijeenkomst, georganiseerd i.s.m. de Vereniging voor Bestuurskunde en de Vereniging voor OverheidsManagment, is onderdeel van de VB/VOM-tour 'wat het nieuwe kabinet zich moet realiseren', een reeks bijeenkomsten tussen de Tweede Kamerverkiezingen en Prinsjesdag waarin de wetenschap in dialoog gaat met de bestuurspraktijk over actuele thema's voor het openbaar bestuur.