07 februari Presentatie Verkenning 'Voor de zekerheid'. Over flexibiliteit en de toekomst van arbeid

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Pakhuis De Zwijger, Amsterdam

De WRR presenteert op dinsdag 7 februari de WRR-Verkenning Voor de zekerheid. De toekomst van flexibel werkenden en de moderne organisatie van arbeid. Bernard ter Haar (directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie bij het ministerie van SZW) neemt het het eerste exemplaar tijdens een debatbijeenkomst in Pakhuis de Zwijger in ontvangst. 

Steeds minder mensen hebben een vaste baan, en de onzekerheid op de arbeidsmarkt neemt toe. Wat zijn de feiten? Waar worden die door veroorzaakt? En hoe gaan we daar verstandig mee om? In deze publicatie gaan sociologen, economen, juristen en andere wetenschappers in op belangrijke trends op de arbeidsmarkt en ontwikkelingen in de organisatie van de arbeid.

Sprekers:

Bernard ter Haar (DG ministerie SZW), Monique Kremer (WRR), André Knottnerus (voorzitter WRR), Janneke Plantenga (hoogleraar RUU), Erik Stam (hoogleraar RUU), Casper Thomas (De Groene Amsterdammer), Marloes de Graaf-Zijl (CPB) en Robert Went (WRR).

Moderator: Natasja van den Berg 
Programma: Mara Verdaasdonk (Pakhuis De Zwijger) en WRR

Programma en aanmelden

Kijk voor meer informatie over de sprekers, het programma en aanmelden voor de presentatie op de website van Pakhuis De Zwijger.

De aanwezigen krijgen na afloop een exemplaar van de publicatie Voor de zekerheid uitgereikt.