Naar een lerende economie

Naar een lerende economie
Publicatie
04-11-2013

Naar een lerende economie

WRR-rapport nr. 90

In de afgelopen halve eeuw is de Nederlandse economie gestaag gegroeid. Het spreekt echter allerminst vanzelf dat die situatie voortduurt. De mondiale verhoudingen veranderen immers snel en dat biedt weliswaar nieuwe kansen, maar leidt er ook toe dat gevestigde posities permanent onder druk staan. De Nederlandse economie zal zich moeten voorbereiden op een wereld waarin landen nauwer met elkaar verweven raken en grondstoffen en geschikte arbeidskrachten schaarser worden. Ze zal ook moeten leren om in te spelen op het snelle en veelvormige karakter van hedendaagse innovatieprocessen. Op basis van meer dan tweehonderd gesprekken met deskundigen in Nederland, casestudies in een aantal andere landen waarbij met nog eens zeshonderd mensen van gedachten werd gewisseld, en een uitgebreide bestudering van de literatuur, formuleert de WRR een aantal aanbevelingen.

Download hieronder het volledige WRR-rapport 'Naar een lerende economie. Investeren in het verdienvermogen van Nederland'.

Bekijk hier het document per hoofdstuk.
Bekijk hier het hoofdstuk met aanbevelingen over onderzoek.
Bekijk hier het hoofdstuk met aanbevelingen over onderwijs.
Bekijk hier het hoofdstuk met aanbevelingen over sociale zekerheid en arbeidsmarkt.
Bekijk hier het hoofdstuk met aanbevelingen over regio's, governance en intelligence.

Bekijk hieronder de achtergrondstudies: