Hoe ongelijk is Nederland? Een verkenning van de ontwikkeling en gevolgen van economische ongelijkheid - 28

Hoe ongelijk is Nederland?
Publicatie
04-06-2014

Hoe ongelijk is Nederland? Een verkenning van de ontwikkeling en gevolgen van economische ongelijkheid - 28

Monique Kremer, Mark Bovens, Erik Schrijvers & Robert Went (red.)

Economische ongelijkheid staat hoog op de internationale agenda. Vaak wordt daarbij gewezen naar de V.S., waar de afgelopen decennia de ongelijkheid drastisch is toegenomen. WRR-Verkenning 28 Hoe ongelijk is Nederland? brengt de verschillen in inkomen, loon én vermogen in ons land in kaart. Daarnaast worden de mogelijke gevolgen van economische ongelijkheid verkend. Wat betekent grote ongelijkheid voor de kans op sociale stijging en het vertrouwen tussen mensen onderling en in de politiek? En kan toenemende inkomensongelijkheid leiden tot meer of juist minder economische groei? 

Deze publicatie bevat bijdragen van o.a. Wiemer Salverda, Paul de Beer, Bas van Bavel, Herman van de Werfhorst, Robert Went en een gesprek met Richard Wilkinson, auteur van The Spirit Level.

Bij deze WRR-Verkenning hoort het factsheet: Economische ongelijkheid in 8 figuren (in kleur - om te printen op A4).

Download deze publicatie per hoofdstuk