De publieke kern van het internet. Naar een buitenlands internetbeleid

De publieke kern van het internet
Publicatie
31-03-2015

De publieke kern van het internet. Naar een buitenlands internetbeleid

WRR-rapport nr. 94

Het internet is een internationaal succesverhaal van groei en innovatie. De basisinfrastructuur van het internet maakt de incorporatie van steeds nieuwe ideeƫn en toepassingen mogelijk, waardoor het online- en het offline-leven van steeds meer mensen versmolten raken. Maar daardoor doen zich ook nieuwe risico's voor. De toename van cybercrime, de kwetsbaarheid van vitale infrastructuren en de opkomst van veiligheidsvraagstukken in de digitale wereld maken dat staten hun terughoudendheid ten opzichte van het internet laten varen.

De WRR beargumenteert in dit rapport dat de protocollen en standaarden die tezamen de basisinfrastructuur van het internet vormen als mondiaal publiek goed zijn te beschouwen. Voor Nederland heeft het internet grote sociaaleconomische betekenis. Het is daarom van groot belang het functioneren en de integriteit van de publieke kern van het internet veilig te stellen en die te beschermen tegen oneigenlijke interventies door staten en andere partijen . De WRR bepleit om het internet tot speerpunt  van het buitenlands beleid te verheffen en formuleert aanbevelingen voor een diplomatieke agenda.